Privacyverklaring

Algemeen

Dit is de privacyverklaring van Ron van Rossum Fotografie. Ron van Rossum Fotografie bestaat één persoon: Ron van Rossum. Ik respecteer jouw privacy en hou me aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Ik ben zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld. Omdat ik deze verklaring eenzijdig kan wijzigen adviseer ik je deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. Bij vragen of klachten kan je altijd bij mij terecht via de contactgegevens die hieronder staan.

Contactgegevens:

Ron van Rossum Fotografie
Adenauerlaan 84
3137 JA Vlaardingen

Gegevens die ik verwerk

Er worden actief en passief gegevens verzameld. Passief verzamelde gegevens zijn gegevens die jij aan mij verstrekt zonder dat je dat misschien in de gaten hebt. Daarnaast verzamel ik ook de gegevens die jij actief aan mij verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je klant van mij wordt of je mij een e-mail stuurt met gegevens.

Passief verzamelde gegevens

Bij het bezoeken van ronvanrossum.com worden een paar technische gegevens geregistreerd. Dit zijn het IP-adres en besturingssysteem van jouw computer, de browser die je gebruikt, de eventuele internetpagina die jou heeft doorverwezen naar ronvanrossum.com, jouw taal, de datum- en tijd van jouw bezoek en de pagina's die je binnen ronvanrossum.com bezoekt.

Actief verzamelde gegevens

Als je klant wordt van mij vraag ik om jouw adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

Doeleinden verwerking

De gegevens die jij passief aan mij verstrekt gebruik ik om het bezoek aan mijn website bij te houden. Samen met de passief verstrekte gegevens van andere bezoekers worden die gebruikt voor algemene website statistieken, bijvoorbeeld om te zien hoe vaak een bepaalde pagina bezocht wordt.

De gegevens die jij actief aan mij verstrekt gebruik ik om mijn diensten aan jou te kunnen verlenen en mijn administratie bij te houden. Jouw gegevens worden alleen door mij gebruikt en nooit aan iemand anders gegeven of verkocht.

Opslag gegevens

De passief verkregen gegevens worden opgeslagen in bestanden op de server van het bedrijf dat mijn website host. Dit is een Nederlands bedrijf waarvan de servers zich ook in Nederland bevinden. Deze gegevens worden acht dagen bewaard. Toegang tot deze bestanden gebeurt met een versleutelde verbinding.

De bestanden waarmee ik statistieken van de website kan bekijken staan opgeslagen in databases van een bedrijf dat in Ierland (Dublin) is gevestigd. Dit is een Europees bedrijf dat heeft verklaard zich ook aan de AVG te houden. Deze statistieken blijven drie maanden bewaard. In deze statistieken zijn alle IP-adressen geanonimiseerd. Toegang tot deze bestanden gebeurt met een versleutelde verbinding.

De actief verkregen gegevens worden op de harde schijven van mijn eigen computersysteem opgeslagen. Deze schijven zijn niet verbonden met het internet. Deze gegevens worden bewaard tot zeven jaar nadat ik jou voor het laatst een factuur heb gestuurd. Dat is best wel lang, maar dat moet van de Belastingdienst.

Alle bestanden zijn naar alle redelijkheid ontoegankelijk voor anderen en kunnen dus alleen door mij ingezien worden.

Cookies

De website www.ronvanrossum.com maakt geen gebruik van cookies.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kan je mij een verzoek sturen. Je kunt hiervoor een brief sturen naar het adres dat bovenaan deze pagina staat. In je verzoek moet je het liefst zoveel mogelijk specificeren op welke gegevens jouw verzoek betrekking heeft. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou zelf is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ik zal binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. Als je me vraagt om bepaalde gegevens te verwijderen dan zal ik dat zo spoedig mogelijk doen, tenzij de wet mij verplicht om de betreffende gegevens te bewaren of er (andere) belangrijke redenen zijn waardoor ik de gegevens niet kan verwijderen. Nadat ik de gevraagde gegevens van je verwijderd heb, ontvang je een schriftelijk bevestigingsbericht. Als ik de betreffende gegevens (gedeeltelijk) niet heb verwijderd, stuur ik jou een bericht waarin ik toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Ben je het niet eens met hoe ik met je privacy om ga, laat me dat dan weten. Mijn adres staat bovenaan deze pagina. Ik help je graag.

Kom je er met mij niet uit, dien dan een klacht in bij de toezichthouder. Dat is in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.