Logo

Ron van Rossum is een in ’s-Heeren­berg woon­ach­tige fo­to­graaf. Hij heeft veel er­va­ring met fo­to­gra­fie voor de lo­kale over­heid. Zo fo­to­gra­feer­de hij tal­lo­ze ont­hul­lin­gen, uit­rei­kin­gen van on­der­schei­din­gen en prij­zen, beur­zen en con­gres­sen, ope­nings­han­de­lin­gen, re­cep­ties, ju­bi­le­ren­de echt­pa­ren en 100-plus­sers, ver­zorg­de pro­fiel- en por­tret­fo­to’s, deed de pro­duct­fo­to­gra­fie, maak­te re­por­ta­ges van fes­ti­vi­tei­ten in de stad en do­cu­men­teer­de wo­ning­bouw­pro­jec­ten.

RVR_20100710_141102
RVR25665
RVR_20150822_122316
RVR_20150905_142044
RVR_20141004_151503
RVR80288
RVR_20140801_114353
RVR14648
RVR_20160625_131808
RVR82741
RVR_20150731_114540
RVR_20161028_200115

Deze website is gemaakt met de software van jAlbum